Avsikten med siten ”Fursteläraren” är att samla mina resurser jag producerar längst med vägen i mitt yrkesval, förhoppningsvis material som kan inspirera andra, men avsikten är även att sprida information samt belysa mitt och mina kollegors arbete i SamverkansklassMaria Parkskolan. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra till att antingen prova nya metoder eller bara till att skapa eftertanke kring dessa elever.

Alla åsikter som uttrycks på denna sidan är mina egna och ska inte förknippas med min arbetsgivare.