Vare sig man arbetar i särskild undervisningsgrupp eller har elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd rekommenderar jag varmt att man utgår från Skolverkets informationssida ”Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd?”.

Där hittar du bland annat allmänna råd och en intressant studie kring särskilda undervisningsgupper (se länkar).

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilda undervisningsgrupper