Google Forms är ett fantastiskt verktyg att använda i Samverkansklass. Då hela Helsingborgs Stad använder sig av G Suite, med tillhörande Classroom, är användandet enkelt och smidigt. Oftast använder jag forms som exit ticket efter en lektion eller genomgång för att sedan börja med att se vad klassen som helhet (de individuella svaren visar jag givetvis aldrig för klassen utan behåller för mig själv) snappat upp lektionen efteråt.

Nedanstående exempel är ett litet kunskapstest efter en lektion:

Buller!

Sites

En annan del av G Suite som jag ofta använder mig av är Google Sites. Ett oerhört smidigt verktyg att göra enkla hemsidor, Sites, som närmast kan liknas vid en anslagstavla för Docs, Forms, Sheets och allt annat inom G Suite.

För att underlätta för eleverna att till exempel kunna gå tillbaka till det vi gått igenom eller titta på uppgifter som ska göras skapar jag inför varje arbetsområde en Site där jag samlar allt som har med arbetsområdet att göra. På så vis kan eleverna i lugn och ro gå genom materialet. Där arbetar vi även med begreppslistor och spellistor med fördjupningsfilmer som fylls på med tiden.

Nedan finner ni två exempel på hur man kan använda Google Sites.

Fysikportalen

Teknikportalen