En beskriving av verksamheten taget från Statens institutionsstyrelses hemsida:

”SiS ungdomshem Ljungaskog tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov.

Flickorna som vårdas hos oss är omhändertagna med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vi har avdelningar med akut-, utrednings- och behandlingsplatser.

På vår skola, Lärdomsskolan, kan eleverna läsa på grundskole- och gymnasienivå. Vårt mål är att motivera eleverna till studier och ge dem möjlighet att komplettera sina grundskolebetyg och därefter fortsätta studierna på gymnasienivå.”