NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samlingsnamn för diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, språkstörning och ASD (autismspektrumdiagnoser). Vill man läsa in sig mer på begreppet NPF i allmänhet, och ovanstående diagnoser i synnerhet, rekommenderar jag att man spanar in den specialpedagogiska skolmyndighetens informationssidor. Där får man såväl övergripande som detaljerad information om hur man som lärare bör möta dessa barn och ungdomar i skolans värld.

Vill man ha mer handfasta tips på hur man kan möta dessa elever ska man absolut ägna tid åt att surfa runt på Specialpedagogen där duktiga specialpedagogen Helena Wallberg huserar.

Jag rekommenderar även NPF-podden med psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo. De svarar på frågor från såväl lärare som oroliga föräldrar.

Sist men inte minst kan man även göra ett besök hos Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Där finns möjlighet till mer stöttning och hjälp.