Så länge jag kan minnas har jag spelat spel. Allt ifrån traditionella brädspel, till rollspel (Drakar & Demoner) och dator-/tv-spel i alla dess former. Jag är helt enkelt en Gamer. Eftersom detta är en så stor del av vem jag är, är det inte särskilt konstigt att det även spiller över i mitt ledarskap och i min undervisning samt mitt sätt att se på hur man skapar motivation hos elever och medarbetare.

Att skapa motivation

Nedan följer en presentation, gjord av Camilla Askebäck Diaz (årets lärare 2016), om vad spelifierat respektive spelbaserat lärandetvå nyckelbegrepp inom området, är för något samt vad som skiljer dem åt.

Spel och inlärning

Finns det någon koppling mellan spel och inlärning? Det finns en hel del skrivet kring detta, både för och emot,  och en artikel jag väljer att lyfta fram är skriven av Felix Gyllenstig Serrao, även känd som spelläraren, och rör elever med diagnoser:

Diagnoser och dataspel en given kombination