Hur är det då om en elev verkligen inte kan uppnå en del av kunskapskraven, som ett resultat av sin funktionsnedsättning? Då har pedagogen en möjlighet att använda sig av undantagsbestämmelsen, tidigare kallad pys-paragrafen.  Mer information om hur den fungerar, se nedan.

Hur är det med de nationella proven då? Dessa kan ibland vara riktigt tuffa att utföra för elever i behov av särskilt stöd,  men de ska göras, eller? Titta på videon nedan så får du råd och tips på hur man kan tänka och göra.